Narcose bij orgaandonoren

Narcose bij orgaandonatie

Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie

Tot eind 2018 werd in het modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie duidelijk omschreven waarom er soms toch een volledige narcose wordt gegeven aan orgaandonoren.

Citaat:  Omdat de donor hersendood is, zijn sedatie en analgesie niet noodzakelijk. Om neuromusculaire reflexen te onderdrukken en de chirurgische buikwandretractie te faciliteren is een langwerkend spierrelaxans geïndiceerd, zoals pancuronium (0,15 mg/kg) Viscerale en somatische reflexen kunnen gedurende de procedure nog wel tot fysiologische responsen leiden. Desgewenst kan om die reden toch algehele anesthesie met dampvormige anesthetica (tot 1 MAC) en opiaten (bijvoorbeeld fentanyl 5-7 μg/kg) gegeven worden. Einde citaat  [1]
Viscerale pijn

Viscerale pijn is pijn die ontstaat door activatie van een pijnreceptor die verbonden is met een orgaan in de borst-, buik-, of bekkenholte. Voorheen dacht men dat organen niet gevoelig waren voor pijn, maar inmiddels weten we dat dit niet waar is en organen daar wel degelijk gevoelig voor zijn. [2]

Somatische reflexen

Wordt ook wel animaal zenuwstelsel genoemd. Het speelt een hoofdrol in je gedrag en de interactie met de buitenwereld. Het is betrokken bij de bewuste handelingen in verband met de gebeurtenissen om je heen. [3]

Het nieuwe modelprotocol

In het nieuwe modelprotocol is deze tekst niet meer opgenomen. Daarentegen omschrijft de Nederlandse Transplantatie Stichting nu op haar website dat narcose kan (kan staat er geschreven, dus geen garantie dat dit daadwerkelijk wordt gegeven) worden gegeven.

Citaat “Tijdens de donoroperatie pompt een machine het bloed door het lichaam van de donor. Daardoor kan de bloeddruk veranderen. Middelen tegen pijn houden de bloeddruk op peil. De anesthesist geeft dit middel dus niet tegen pijn”.
Citaat “Een overleden persoon heeft geen slaapmiddel nodig om te slapen. Maar door slaapmiddelen worden ook de bloedvaten wijder en wordt de bloeddruk lager. Ook dit kan bij een donoroperatie nodig zijn” .  [4]

Het is opvallend dat de beweegredenen om narcose toe te passen zoals nu wordt vermeld op de website van de NTS afwijkt van de tekst uit het Modelprotocol, een tekst die ook door de NTS is gemaakt.

[1] Pagina 69 Modelprotocol Postmortale orgaan- en weefseldonatie versie 9.8 jan 2018
[2] http://www.pijn.nl/locatie-van-pijnsymptomen/romp/viscerale-pijn.html 
[3] http://www.reflexinbeeld.nl/zenuwstelsel/het-zenuwstelsel/het-perifeer-zenuwstelsel/het-somatische-zenuwstelsel/ 
[4] https://www.transplantatiestichting.nl/page/hoe-gaat-de-donoroperatie 

Meer artikelen van ‘Orgaandonatie de Waarheid”
Wat gebeurt er met je als je komt te overlijden en je bent orgaandonor?
Hersendood is dood, of toch niet …
Narcose bij orgaandonoren
Vragen en Antwoorden – Lesbrief

Zwartboek Orgaandonatie