In een uitzending van DE ANDERE TAFEL werd aandacht geschonken aan Orgaandonatie ‘na overlijden’. Op aanraden van ons comité (Comite Orgaandonatie Alert) werd Dr. Heidi Klessig (USA) geïnterviewd. Dr Klessig heeft als narcotiseur in opleiding meegewerkt aan een operatie waar organen werden verwijderd. Zij was verbijsterd over wat haar supervisor haar vertelde. In America krijgt haar verhaal ruim aandacht. Gaat zij in Nederland ook de toch noodzakelijke aandacht krijgen? 

Naar aanleiding van deze podcast stuurden wij een open brief aan de Gezondheidsraad.