In de media wordt hosanna geroepen over de nieuwe werkwijze om stilstaande harten weer te starten buiten het lichaam van de donor.
De gebruikte methode ‘heart-in-a-box” staat internationaal onder discussie. In niet alle landen is deze methode toegestaan vanwege de enorme risico’s voor de donor.
In Duitsland is deze methode verboden, maar ook Kroatië en Hongarije willen geen organen ontvangen via Eurotransplant die middels deze methode zijn verkregen.

De heart-in-a-box methode valt onder de DCD-procedure maar wijkt daar weer op een belangrijk onderdeel van af. Bij deze methode wordt op een afgesproken tijdstip de ’stekker’ er uit gehaald en moet de donor binnen twee uur overlijden. Als de circulatie vijf minuten stil heeft gestaan mag de donor dood worden verklaard. In de operatiekamer wordt vervolgens het bloed gedraineerd. Binnen 20 minuten ligt het hart weer te kloppen in die speciale box.
Er zijn geen nadere voorwaarden gesteld aan de conditie van de donor.

De reden dat in Duitsland deze methode niet is toegestaan is dat de hersenen van de donor niet de kans hebben gekregen af te sterven waardoor de donor enorm kan lijden tijdens deze operatie. Niemand is dood na vijf minuten circulatiestilstand. Het gaat hier om mensen die mogelijk hersenletsel hebben, maar dat is niet noodzakelijk.  Er bestaat risico dat de dood niet goed is vastgesteld. Hierover bestaat een case report in America. Daar bleek een vrouw nog te leven tijdens de uitname. Zij is daarna geëuthanaseerd en na gedaan onderzoek werd vastgesteld dat werd sprake is van moord.

Zolang er mensen die dood zijn verklaard wakker worden in een mortuarium moeten we toch uiterst zorgvuldig omspringen met de doden.

https://nos.nl/artikel/2488303-meer-harttransplantaties-na-toepassen-van-nieuwe-heart-in-a-box-techniek