Iedereen is een beoogd orgaandonor.  Ook pasgeboren kinderen kunnen al worden ingezet, de Nederlandse Transplantatie Stichting publiceerde daartoe een protocol getiteld ‘Het kind als donor’. Het gaat om kinderen die zijn geboren na een zwangerschapsduur van ministens 37 weken en die minimaal 3 kilo wegen.
Zowel donatie na hersendood als donatie na circiulatiestilstand zijn mogelijk. Per leeftijdscategorie  worden de mogelijkheden vermeld.

Aan de betrokken medici wordt het volgende geadviseerd:
“Het is belangrijk om als professional te beseffen dat het niet gaat om een donatievraag. Anders gezegd: het gaat niet om de vraag om donatie, maar om het bieden van een keuze; het wel of niet instemmen met donatie.”
In het protocol wordt geen informatie verstrekt over het herstarten van de bloedsomloop na de vastgestelde dood bij circiulatiestilstand en de daaraan verbonden risico’s.

Het voorleggen van de keuze om een kind als orgaandonor in te zetten schuurt met het internationale kinderrechten verdrag. Dit verdrag, dat ook door Nederland is ondertekend, geeft aan dat keuzes die worden gemaakt alleen in belang van het kind moeten zijn. Een kind beschikbaar stellen als orgaandonor is niet het belang van dat kind. Het leven van het kind wordt wreed verstoord voordat het stervensproces aanvangt.

https://www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals/protocol-kind-als-donor

Kinderen kunnen vanaf hun 12de verjaardag zelf hun keuze invullen in het donorregister. De ouders c.q. wettelijk vertegenwoordigers kunnen dit besluit tot het 15de levensjaar van het kind blokkeren. Indien een kind toestemming voor orgaandonatie heeft gegeven en de ouders niet bereikbaar zijn dan mag een arts besluiten om de organen te verwijderen zonder toestemming van de ouders c.q. wettelijk vertegenwoordiger af te wachten. Dit is bij wet geregeld.