In drie minuten tijd mocht ik het beeld schetsen dat ik in 2035 verwacht. Uitgaande van mijn kennis schetste ik dat beeld en sloot af met een uitleg over de situatie in 2024.