Naar aanleiding van ons verzoek aan de gezondheidsraad “Wij vragen u nogmaals uw verantwoording te nemen en de Minister te adviseren te stoppen met de praktijken waarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat en die die als gevolg hiervan onveilig is voor de postmortale orgaandonoren” kregen wij een reactie van deze raad. Zij schreven ons het volgende:
“Graag reageer ik op uw berichten van 3 en 9 juni jl.. Krachtens de in 1998 ingevoerde Wet op de orgaandonatie heeft de Gezondheidsraad tot taak protocollen op te stellen voor vaststelling van de dood bij postmortale orgaandonatie. Daarbij is voorzien in periodieke bijstelling van deze protocollen op grond van de stand van wetenschap over methoden en criteria. Dit gebeurt door multidisciplinair samengestelde commissies van onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen. Zo wordt een maximaal zorgvuldige aanpak gewaarborgd. De laatste adviezen van de Gezondheidsraad over dit onderwerp zijn Vaststellen van de dood bij postmortale orgaandonatie (publicatienr. 2015/13) en Vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie (publicatienr. 2018/26). In deze adviezen wordt de stand van wetenschap gedetailleerd in kaart gebracht. U lijkt in uw bericht te suggereren dat iets aan de Gezondheidsraad “ter beoordeling” zou worden voorgelegd. Dat is niet het geval. Zoals gezegd gaat het om het opstellen van protocollen op wetenschappelijke grondslag.”


Naar aanleiding van deze reactie schreven wij aan de Gezondheidsraad een aanvullende brief. U kunt de brief hier downloaden

https://drive.google.com/file/d/12Oa4wI3OePrHc0o-roC381psjz66ZPmz/view