Vanaf 18 jaar staat iedereen die is ingeschreven in een Nederlandse gemeente in het Donorregister.
In het donorregister moet u aangeven wat er met uw organen en weefsel gebeurt na uw overlijden.

Het is van groot belang te weten dat de procedures rond orgaandonatie en weefseldonatie onderling afwijken.
Organen kunnen alleen geoogst worden als de organen doorbloedt zijn en blijven, daarom zijn orgaandonoren niet overleden zoals de meeste mensen denken. Deze donoren zijn wettelijk doodverklaard maar overlijden pas door de verwijdering van de organen.
Weefsels kunnen worden geoogst nadat de donor is overleden en de overledene binnen zes uur na overlijden in volledige koeling is gebracht. Hier is het niet van belang dat de weefsels doorbloedt blijven.

Er staan vier keuzemogelijkheden in het donorregister:
1. Ja         (U stemt in maar kan wel een aantal organen uitsluiten van donatie. Wilt u dat uw hart niet wordt uitgenomen dan moet u ook de hartklappen aankruisen).
2. Nee.
3. U wijst iemand anders aan die voor u beslist. Dit kan familie zijn maar ook iemand anders (zorg dat u weet wat de kinderen hebben ingevuld. Dan staat u niet voor een verrassing in voorkomend geval).
4. U heeft geen keuze ingevuld en daarmee heeft de Nederlandse Staat wettelijk vastgelegd dat u instemt met orgaandonatie. Aan de naasten of aan vrienden wordt dan in voorkomend geval vertelt dat u geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. Het is dan aan deze mensen om de arts te overtuigen dat u geen donor wilde zijn.

Vanaf hun 12de jaar mogen kinderen hun keuze kenbaar maken in het donorregister. Ouders c.q. wettelijk vertegenwoordigers kunnen de instemming van hun kinderen tot en met hun 15de levensjaar blokkeren. Van hun 16de jaar kan dat niet meer.
Hebben de kinderen NEE in gevuld dan mogen de kinderen niet worden ingezet als orgaandonor. Hebben de kinderen ingestemd en zijn de ouders c.q. voogden niet bereikbaar dan mag een arts overgaan tot verwijdering van de organen.
Voor levenslang wilsonbekwamen besluit de ouder of de voogd.

Het donorregister mag alleen worden ingezien op verzoek van een in een Nederlands ziekenhuis werkende arts als u in een Nederlands ziekenhuis bent opgenomen. Dit houdt in dat bij uw opname in een buitenlandsziekenhuis NOOIT in het register wordt gekeken. Mocht u daar als orgaandonor worden bezien dan wordt altijd toestemming aan de naasten gevraagd. Zorg dat thuisblijvers weten wat u wilt.